Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving
  a. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
  b. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld;
  c. Bij inschrijving zijn er inschrijfkosten á €10,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling geïncasseerd;
  d. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
  e. Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging dmv het afmeldingsformulier, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
  f. De gegevens verstrekt bij de inschrijving worden vertrouwelijk behandelt en niet gedeeld met derden. Het telefoonnummer wordt vermeld op de deelnemerslijst en kan gebruikt worden bij eventuele calamiteiten. Het e-mailadres kan gebruikt worden om een belangrijke mededeling door te geven.
 2. Betalingswijze
  a. Je kunt de inschrijvingskosten zowel via contante- als pintransactie betalen.
 1. Lesdoorgang
  a. Dance Unity kan de auditie annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
  b. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Dance Unity niet in staat is de betreffende les(sen) te geven draagt Dance Unity wanneer mogelijk zorg voor vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven lessen zodat de oorspronkelijke lessen kunnen worden voortgezet.
  c. In geval van een pandemie zal Dance Unity er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te mogen blijven geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.
 2. Opzegging
  a. Wil toch niet meedoen aan de audite? vraag dan een afmeldingsformulier aan via info@dance-unity.nl (Bij het niet hebben van e-mail, is dit ook mogelijk deze via je docent te verkrijgen.)
 3. Aansprakelijkheid
  a. Dance Unity stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de auditiedag gegeven door Dance Unity. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen.
  b. Dance Unity stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens de auditiedag verzorgd door Dance Unity. Dance Unity geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken.
  c. Het deelnemen aan de audited dag tijdens een pandemie is op eigen risico. Dance Unity zal volgens de geldende richtlijnen les geven.

Vragen over de algemene voorwaarden?

Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop!

Website gemaakt door Paardekooper Multimedia & Design || www.paardekooperm-d.nl

© Dance Unity – 2021